Skip to main content

Wat is een bindend studieadvies (BSA)?

BSA staat voor bindend studieadvies. Het BSA wordt aan het einde van het eerste jaar aan elke student gegeven. Het is een beslissing van de universiteit of hogeschool over de voortgang van jouw opleiding. Het bindend studieadvies staat gelijk aan een bepaald aantal punten dat jij in je eerste jaar moet halen. Als jij dit aantal niet haalt moet je verplicht stoppen met de opleiding. Sommige opleidingen geven alleen een advies zonder dat het bindend is. Dan mag jij bij een negatief BSA alsnog jouw opleiding voorzetten. De opleidingen mogen zelf bepalen of het advies bindend is. Ze bepalen ook hoeveel punten je minimaal moet halen voor een positief studieadvies.

Studiepunten (ECTS)

In totaal kan je in het eerste jaar 60 studiepunten (ook wel ECTS) halen. ECTS staat voor European Credit Transfer and Accumulation System. Dit is het Europese systeem om studiepunten toe te kennen. Studiepunten en ECTS betekenen dus hetzelfde. Elke studiepunt of ECTS staat voor 28 uur studie. Als je voor een tentamen 2 ECTS kunt verdienen, staan hier dus 56 studie-uren voor. Je krijgt de studiepunten toegekend als je een voldoende voor het betreffende onderdeel of vak haalt. Als jij alle 60 ECTS van het eerste jaar haalt, krijg je jouw propedeuse.

Positief BSA

Je krijgt een positief bindend studieadvies als je het minimale aantal punten of meer hebt gehaald. Hoeveel studiepunten je voor een positief BSA nodig hebt, verschilt per opleiding. Meestal ligt dit rond de 50 ECTS. Het resterende aantal punten van het eerste jaar moet je in het tweede jaar halen. Als jij in het tweede jaar niet je BSA haalt moet jij alsnog verplicht stoppen met de opleiding. 

Je hebt in het tweede jaar meestal twee kansen voor openstaande opdrachten of tentamens. Als je om bepaalde redenen moeite hebt om je studie te volgen, geef dit dan op tijd aan bij de studieadviseur. Bij bijzondere omstandigheden heb je soms recht op meer herkansingen.

Negatief BSA

Als je minder punten dan het minimale aantal haalt, krijg je een negatief bindend studieadvies. Na het eerste semester krijg een waarschuwing als je op dat moment te weinig punten hebt gehaald. De onderwijsinstelling geeft met deze waarschuwing aan dat jij bij onvoldoende verbetering een negatief BSA ontvangt. 

Als jij een negatief BSA krijgt, moet je helaas stoppen met de opleiding. Je mag dan ook een bepaald aantal jaar niet meer starten met de opleiding bij dezelfde instelling. Wel mag je starten met dezelfde opleiding bij een andere instelling.

Studiefinanciering bij negatief BSA

Heb jij een negatief BSA gekregen en ga jij niet meer beginnen aan een nieuwe opleiding? Dan moet je jouw studiefinanciering stopzetten en alles terugbetalen. Hieronder vallen het studentenreisproduct, de aanvullende beurs en lening. Als je in het eerste jaar voor 1 februari stopt, hoef je de aanvullende beurs en het studentenreisproduct soms niet terug te betalen. Dit wordt ook wel de 1 februari regeling genoemd. De lening moet je altijd terugbetalen, ook als jij de opleiding wel hebt gehaald. De ov-kosten en aanvullende beurs worden omgezet tot een gift als jij binnen tien jaar een andere opleiding op hetzelfde niveau afrondt.   

Uitzonderingen BSA

Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt op de BSA-norm. Bij het bindend studieadvies moet de instelling met de onderstaande zaken rekening hebben gehouden:

  • Persoonlijke omstandigheden. Hier vallen bijvoorbeeld een handicap, lidmaatschap medezeggenschap en bijzondere familieomstandigheden onder. Het is belangrijk om het op tijd aan te geven als persoonlijke omstandigheden een negatief effect kunnen hebben op jouw studie. Als jij dit pas achteraf meldt, kom je niet geloofwaardig over. Je hebt dan minder kans dat de opleiding een uitzondering op de BSA-norm voor jou maakt. 
  • De student mag een klacht indienen over de studiebegeleiding en bezwaar tegen het BSA indienen.
  • De student moet voldoende studiebegeleiding krijgen van de studentendecaan.
  • De opleiding moet na het 1e semester een waarschuwing hebben gestuurd als er weinig studiepunten zijn gehaald. Zo wordt de student geïnformeerd dat bij onvoldoende verbetering er een negatief studieadvies zal worden gegeven.

Uitzonderingen BSA door de coronacrisis

De coronacrisis zorgt voor extra druk bij eerstejaarsstudenten. Daarom geldt voor eerstejaars hbo'ers de BSA-norm niet. Ze moeten de BSA-norm behalen in het tweede jaar. Voor wo-studenten geldt dat ze het eerste jaar 10-15% minder studiepunten hoeven te halen dan normaal.

Met een goede studiestart verhoog jij de kans op een positief bindend studieadvies. Begin daarom op tijd met het maken van een realistische planning. Vind jij het lastig om te plannen? Vraag dan hulp bij een studentendecaan. Sommige instellingen bieden trainingen of coaching aan om beter te leren plannen.