Skip to main content

Van vwo naar hbo

studenten groep

Het is eindelijk zover: je vwo-diploma is binnen! Er wordt vaak verwacht dat je van vwo naar universiteit gaat, maar er zijn ook een heleboel andere mogelijkheden. Misschien wil je eerst op reis, een tijdje werken of een opleiding aan het hbo volgen. Denk jij over die laatste optie na? Je vindt hier alles wat je moet weten als je van vwo naar hbo wil!

Opleidingen aan de hogeschool

Hbo staat voor hoger beroepsonderwijs. Een hbo-opleiding is beroepsgericht dus het beroepsbeeld is meteen duidelijk als je aan de studie begint. Tijdens de bachelor van 4 jaar verbreed je jouw kennis over het vakgebied, werk je aan relevante vaardigheden en loop je een stage. De bachelor sluit je meestal af met een onderzoek voor een bedrijf of organisatie. Dit heet ook wel je scriptie. Na de bachelor kun je meteen aan het werk of een hbo-master van 1 of 2 jaar doen. Omdat er in Nederland niet heel veel hbo-masters zijn, kun je ook kiezen voor een master aan de universiteit. Je moet dan meestal wel een schakelprogramma volgen om het gat tussen hbo en universiteit te dichten. Meer informatie over het verschil tussen bachelors en masters op de hogeschool en universiteit lees je op onze pagina verschil tussen associate degree, bachelor en master.

Waarom van vwo naar hbo?

Het vwo bereidt studenten voor op een wo-opleiding, maar dat betekent niet dat dit je enige optie is. Voor sommige studenten is een hbo-opleiding bijvoorbeeld een betere keuze. Er zijn verschillende redenen om van vwo naar hbo te gaan.

Zo kan het zijn dat de studie die jij wil volgen alleen op hbo-niveau bestaat. Een andere reden is dat het onderwijs op een hogeschool beter bij jou past. Op de universiteit ligt het studietempo een stuk hoger, wordt er veel zelfstandigheid van je gevraagd, heb je meer individuele opdrachten en word je opgeleid om met een wetenschappelijke blik naar vraagstukken te kijken. Op het hbo ligt het studietempo op een normaal niveau, zijn er meer contacturen, is er meer ruimte voor begeleiding, werk je vaker in groepen en word je voor een bepaald beroep opgeleid. Als dit dus beter bij jou past, kan een hbo-opleiding een betere keuze zijn. Daarnaast doe je tijdens het hbo een stuk meer praktijkervaring op. Zo doe je vaak projecten of opdrachten voor echte werkgevers en loop je één of meerdere stages. 

Verschillen tussen vwo en hbo

Als je van vwo naar hbo gaat, zijn er ook een aantal verschillen waar je rekening mee moet houden. Wij zetten hieronder de grootste verschillen op een rijtje.

Rooster

Een groot verschil is het rooster op een hogeschool. Op het hbo heb je meestal hoor- en werkcolleges. De hoorcolleges volg je vaak in een grote zaal met alle studenten die het vak volgen. Bij de hoorcolleges hoef je niet altijd aanwezig te zijn, maar het is vaak wel verstandig. De werkcolleges volg je in een kleinere groep of met jouw klas. Bij de werkcolleges is bijna altijd een aanwezigheidsplicht en je mag er maar een paar missen om het vak te kunnen halen. Daarnaast maak je minder lange dagen op een hogeschool en moet je meer tijd aan thuisstudie besteden, maar dit is ook afhankelijk van jouw opleiding. Meestal hoef je op het hbo ook niet elke dag de hele dag naar je studie. Met een beetje geluk heb je dus een extra dagje vrij!

Projectgroepen

Een ander verschil als je van vwo naar hbo gaat, is dat je op de hogeschool vaak in projectgroepen werkt. Bij de meeste hbo-opleidingen heb je bijna elke periode wel een groot project. Soms heb je er ook nog andere groepsopdrachten naast. Vaak is er tijdens de colleges geen tijd om met de projectgroep samen te werken. Je moet daarom zelf regelen dat jullie buiten de colleges samen komen om aan de opdracht te werken. Dit vraagt dus om wat zelfstandigheid. Het werken in een projectgroep kan ook best even wennen zijn. Je bent het waarschijnlijk niet altijd eens met je groepsgenoten. Ook kan je met de één beter samenwerken dan met de ander. En er is altijd wel iemand die bijna niks doet en meelift op het werk van de anderen. Dit kan best lastig zijn, maar hier leer je tijdens het hbo allemaal mee omgaan!

Competenties

Van competenties heb je misschien nog nooit gehoord voordat je naar het hbo gaat. Maar bij veel hbo-studies zijn competenties een belangrijk onderdeel. Competenties zijn vaardigheden die bij een bepaald beroep horen. De competenties waar je tijdens de opleiding aan werkt, heb je nodig om straks aan de slag te kunnen in het werkveld. Met de competenties van jouw opleiding leer je bijvoorbeeld om specifieke handelingen juist uit te voeren of om een beroepsprobleem op de juiste manier op te lossen.

Studiepunten en bindend studieadvies

Een ander groot verschil tussen vwo en hbo is dat je niet alleen maar cijfers kunt halen voor je vakken, maar ook studiepunten (ook wel ECTS genoemd). Elk studiepunt staat voor 28 uur studie. Hoe groter het vak of de opdracht, hoe meer studiepunten je dus kan halen. Elk collegejaar kan je 60 ECTS halen. In het eerste jaar moet je een minimaal aantal studiepunten halen om op de opleiding te mogen blijven. Hoeveel dit er precies zijn, is bij elke opleiding verschillend. Als je er te weinig haalt krijg je een negatief bindend studieadvies (BSA) en moet je stoppen met de opleiding. De 60 studiepunten van het eerste jaar vormen samen de propedeuse. Om het hbo-diploma te halen, moet je alle vakken met een voldoende afsluiten en alle 240 studiepunten halen.

Inschrijven voor een hbo-opleiding

Als jij je wil inschrijven bij een hogeschool, dan doe je dit via Studielink. Wanneer je je moet inschrijven, is afhankelijk of het een numerus fixus opleiding is of niet. Numerus fixus opleidingen zijn opleidingen waar maar een beperkt aantal plekken voor zijn. Er vindt daarom een selectie plaats om deze opleiding te mogen volgen. Er wordt dan bijvoorbeeld naar je cijfergemiddelde kijken, je moet een toelatingstoets maken of op gesprek komen. Voor numerus fixus opleidingen is de inschrijfdeadline 15 januari. Voor opleidingen zonder selectie is de inschrijfdeadline 1 mei. Vergeet ook niet om na je inschrijving andere zaken zoals je studiefinanciering te regelen. Dit vraag je aan bij DUO.