Skip to main content

Wat is het verschil tussen een associate degree, bachelor en master?

studenten

Als je gaat studeren zijn er een heleboel opleidingen op verschillende niveaus die je kunt volgen. Zo heb je bachelors en masters op de hogeschool en universiteit en is er sinds kort ook de associate degree. Maar wat is nou precies het verschil tussen een associate degree, bachelor en master? Wij zochten het voor je uit!

Wat is een associate degree?

De associate degree is relatief nieuw in het Nederlandse onderwijsstelsel. Je moet het eigenlijk zien als een tussenstapje tussen een mbo-opleiding en een vier jarige hbo-studie. De associate degree ligt qua niveau ook tussen mbo 4 en hbo in. Als jij een havo- of mbo 4-diploma hebt gehaald, mag je een associate degree volgen. Na twee jaar studeren aan de hogeschool ben je (als het goed is) weer een diploma rijker en kan je ervoor kiezen om door te stromen naar een hbo-bachelor of te gaan werken.

Wat is het verschil tussen hbo en wo?

Voordat we het verschil tussen een bachelor en master uitleggen, is het goed om even kort de verschillen tussen hbo en wo te vertellen. Je mag een hbo-opleiding volgen als je een havo-, vwo- of mbo 4-diploma hebt. Een hbo-opleiding is vaak meer praktijkgericht dan de universiteit. Zo heb je bijvoorbeeld vaker groepsopdrachten en is het verplicht om een stage te lopen. De universiteit richt zich meer op wetenschappelijk onderzoek en een kritische houding wordt hier van je verwacht. Om je in te schrijven voor een opleiding aan de universiteit heb je een vwo- of hbo-diploma nodig. Als je op het hbo in het eerste jaar je propedeuse hebt gehaald, mag je soms ook doorstromen naar universiteit. Er gelden bij elke opleiding andere toelatingseisen, dus laat je goed informeren als jij je wil inschrijven voor een opleiding aan de hogeschool of universiteit.

Wat is het verschil tussen een bachelor en master op het hbo?

Een hbo-opleiding begin je altijd met een bachelor. Een hbo-bachelor duurt meestal 4 jaar en hierin behandel je allerlei verschillende vakken en doe je praktijkervaring op. Tijdens het eerste jaar van de bachelor moet je genoeg punten halen om een positief bindend studieadvies (BSA) te krijgen en door te mogen naar het tweede jaar. Na de bachelor kun je direct aan het werk of een hbo-master doen die meestal gericht is op een bepaald beroep. Tijdens de master ga je dieper in op bepaalde onderwerpen, maar je doet meestal ook werkervaring op. Er zijn niet heel veel hbo-masters. Veel hbo’ers die willen doorstuderen kiezen daarom voor een master aan de universiteit. Je moet hier vaak wel een schakeljaar of pre-master voor volgen, omdat hbo-opleidingen niet naadloos aansluiten op wo-masters.

Wat is een pre-master/schakeljaar?

Wil jij na een hbo-opleiding een master volgen aan de universiteit? Dan is de kans groot dat je eerst een pre-master of schakeljaar moet doen. Dit kan ook het geval zijn als je een universitaire bachelor hebt en een master in een andere studierichting wilt volgen. Tijdens een schakeljaar kom je in aanraking met de basistheorieën die onmisbaar zijn voor de master. Daarnaast word je voorbereid op de onderwijsvorm en leer je onderzoekvaardigheden die je tijdens de master kunt gebruiken. Een pre-master duurt maximaal een jaar en als je alle vakken met een voldoende afrondt, mag je beginnen aan de master. De overstap van hbo naar universiteit kan pittig zijn, dus bereid je hier goed op voor!

Wat is het verschil tussen een bachelor en master op de universiteit?

Een bachelor aan de universiteit duurt gemiddeld 3 jaar. Tijdens de bachelor behandel je vooral algemene vakken die op jouw studierichting aansluiten. Ook op de universiteit moet je tijdens het eerste jaar een positief BSA krijgen om op de opleiding te blijven. Na de bachelor van 3 jaar kiezen de meeste studenten voor een master. Een master geeft je de mogelijkheid om je te specialiseren in een bepaald deelonderwerp. Bij de mastervakken ga je daarom veel dieper in op een deelthema binnen jouw studierichting.

Welke titel krijg je na je afstuderen?

Als je een graad aan de hogeschool of universiteit hebt afgerond, mag je dit uitdrukken achter je naam. Bij het halen van een associate degree, hbo-bachelor en hbo-master is dit altijd hetzelfde. Bij de universiteit wordt er echter onderscheid gemaakt tussen verschillende wetenschappen. Hier staat ‘Laws’ voor rechtenstudies, ‘Arts’ voor de geesteswetenschappen en ‘Science’ voor een opleiding in de toegepaste, exacte of sociale wetenschappen. Deze titels kun je krijgen als je afgestudeerd bent:

  • Associate degree: als je na twee jaar je diploma hebt behaald mag je de letters Ad achter je naam plaatsen.
  • Hbo-bachelor: een hbo-bacherlorgraad wordt uitgedrukt in de letter B (met eventuele toevoeging) achter je naam.
  • Hbo-master: een hbo-mastergraad wordt uitgedrukt in de letter M (met eventuele toevoeging) achter je naam.
  • Wo-bachelor: de wo-bachelorgraad wordt uitgedrukt als BA (Bachelor of Arts), BSc (Bachelor of Science) of LLB (Bachelor of Laws).
  • Wo-master: als je een wo-mastergraad hebt behaald wordt dit uitgedrukt door MA (Master of Arts), MSc (Master of Science) of LLM (Master of Laws) achter je naam te plaatsen.

Waarom worden bachelor- en mastergraden op deze manier gebruikt?

In een groot deel van Europa wordt er met het bachelor- en mastersysteem gewerkt. Op deze manier worden de meeste Europese onderwijssystemen internationaal erkend en dragen veel hoogopgeleiden vergelijkbare graden of titels. Dit zorgt ervoor dat je diploma makkelijker herkend wordt in het buitenland en dat je ook makkelijker stage kan lopen of kan studeren in het buitenland.